Data Pejabat StrukturalJabatan : Kepala Dinas
  
Gol / Pangkat : Gol IVc/Pembina Utama Muda
  
Eselon : Eselon 2A
  
Nomor Telepon : (0274)512386
  
Jabatan : Sekretaris Dinas
  
Gol / Pangkat : IVa/Pembina
  
Eselon : Eselon 3A
  
Nomor Telepon : (0274)512386
  


-Jabatan : Kepala Bidang Perikanan
  
Gol / Pangkat : -
  
Eselon : Eselon 3A
  
Nomor Telepon : -
  
Jabatan : Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir
  
Gol / Pangkat : IVa / Pembina
  
Eselon : Eselon 3A
  
Nomor Telepon : (0274)512386
  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Usaha
  
Gol / Pangkat : IVa/Pembina
  
Eselon : Eselon 3A
  
Nomor Telepon : (0274)512386